Meny
Search
Search

Æresmedlemmer

Å bli utnevnt til æresmedlem i Grenland Næringsforening henger høyt
Æresmedlemskap blir tildelt personer som over lang tid har vært viktige bidragsytere i foreningens arbeid. 

Våre æresmedlemmer:

Per Sondresen - April 2002
Per Kr Thingstad - April 2004
Morten Christoffersen - Mai 2006
Finn Erik Karlsen -  November 2010
Per Bjørn Sandøy - November 2010
Hege Lindahl Sondresen - Desember 2016
Per Johansen - Desember 2019
 
Per Sondresen - April 2002