Meny
Search
Search

Personvernerklæring

Personvern, nettbasert behandling av personopplysninger
Denne personvernerklæringen gjelder for Grenland Næringsforenings nettsider: grenlandnf.no. Grenland Næringsforening er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på disse nettsidene.

Personopplysninger som behandles
Nettstedene samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort.
Eksempler på informasjon som innhentes:
• E-postadresse
• Fornavn og etternavn
• Firmanavn

Hvordan informasjon innhentes?
Nettstedene samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten.
Eksempel på skjema:
• Ved påmelding til å motta vårt nyhetsbrev eller annen relevant informasjon på e-post
• Innmelding som medlem på grenlandnf.no

Formålet med informasjonen som innhentes
er å kunne sende relevant informasjon og tilby en så god tjeneste overfor våre interessenter som mulig.
Vi oppretter profiler på bakgrunn av informasjonen som innhentes for å kunne tilby deg de mest relevante produktene og yte god service. Profilene baseres kun på informasjon som du frivillig gir oss, og vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.

Hvordan lagres informasjonen?
Informasjon for medlemsregistrering på grenlandnf.no lagres i vårt medlemsregister.

Hvordan slettes opplysningene?
Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte oss på post@grenlandnf.no


Utlevering av informasjon til tredjepart?
Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Grenland Næringsforening kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettsiden. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Grenland Næringsforening.

Samtykke
Ved påmelding til å motta vårt nyhetsbrev eller annen relevant informasjon på e-post, samtykker du til at vi kan kontakte deg basert på informasjonen du har levert fra deg inntil samtykket trekkes tilbake.

Rettigheter
Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.
Dersom du mener at Grenland Næringsforening ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Kontaktinformasjon
Navn: Mette Sannerholt Andersen
E-post: msa@grenlandnf.no