Meny
Search
Search

Huskomitéen

Villa Fløyen i Boye Ordingsgate 3 har vært i Skien Næringsforenings eie siden 1955
Bygget leiet ut til Villa Mat AS for arrangementer, men huset er også stedet Grenland Næringsforening avholder mange av sine arrangementer.

Et staselig bygg som dette krever godt og kontinuerlig vedlikehold.

Huskomitéen består av:

Hege Sondresen
Leder
Erik Tanche Nilssen
Jan Terje Olsen
Børre Skui
Per Johansen
Mette Sannerholt Andersen
Representant administrasjon/styret