Meny
Search
Search

Skien Sentrum 2020 / 2030

I Skien er det behov for en forpliktende og langsiktig handlingsplan for å gjenskape en attraktiv, aktiv bykjerne.
Aktivitetsnivået i Skien sentrum øker. Offentlige og private utviklere satser på nye arbeidsplasser og boligbyggingen er høy. Flere som jobber og  nye beboere vil styrke grunnlaget for handel og service i sentrum.  
 
Handlingsprogram for Skien sentrum
I 2014 vedtok bystyret i Skien et handlingsprogram for sentrum, kalt Skien 2020. Programmet har som hovedmål å skape mer liv i sentrum og Grenland næringsforening er en av flere samarbeidspartnere som sammen med kommunen jobber for et felles løft. Gjennom et aktivt og målrettet samarbeid mellom offentlige og private krefter, har Skien sentrum fått økt aktivitet. Det gode samarbeidet er en av hovedgrunnene til at Skien, sammen med Porsgrunn, ble kåret til årets mest attraktive byer i 2021. Samarbeidspartnerne ønsker å fortsette og videreutvikle samarbeidet. De fleste av tiltakene i handlingsprogrammet er i ferd med å bli gjennomført og et nytt program, som ser fram mot 2030, vil bli utarbeidet i forlengelsen av den nye kommunedelplanen for Skien sentrum.

Les mer om Skien sentrum 2020 på Skien kommune sine nettsider.

Representanter fra Grenland Næringsforening i Skien Sentrum 2020 er
• Mette Sannerholt Andersen (daglig leder)