Meny
Search
Search
Se hele videoen

Se hele videoen

14. desember 2022
Mangfold i arbeidslivet
Skal vi klare de utfordringene vi står ovenfor i årene som kommer må vi ta i bruk alle ressurser vi har tilgjengelig, og da er mangfold et viktig element. Grenland Næringsforening har i mange år hatt fokus på mangfold i arbeidslivet. Flere medlemsmøter har løftet dette teamet, vi har vært i juryen i Mangfoldprisen og vi har samarbeid med flere organisasjoner som arbeider med inkludering og mangfold. 
KIA Norge spurte oss i høst om vi kunne bidra i en informasjonfilm om teamet. Les mer om KIA her: www.kianorge.no
Her kan du se filmen hvor daglig leder i Grenland Næringsforening, Mette Sannerholt Andersen, blir intervjuet. Filmen forteller noen nære historier, gir et godt innblikk fra viktige ståsteder, og viser på en god måte hvilke kompetanse som kanskje ligger skjult i dag. 

Møteplassen
facebook
Top Image

Bli kjent med Grenland Næringsforening

Siden 1884 har vi jobbet for samarbeid, nettverk og næringspolitisk gjennomslag for næringslivet. Vi samler beslutningstakerne i regionen og er en samlet stemme for næringslivet. 
I vårt nettverk har vi de fleste bransjer, og vi har tett dialog med offentlige myndigheter. Medlemskapet er rimelig, og jo flere vi er - jo sterkere står vi SAMMEN!
BLI MEDLEM