Meny
Search
Search
Les
Mette Sannerholt Andersen

Les "Daglig leder oppsummerer"

10. mai 2022
Les om foreningen, næringslivets utfordringer og optimisme
I forbindelse med vårt årlige medlemsblad har daglig leder i år skrevet en leder. 
Den kan du lese her:

Kjære medlemmer!

Først vil jeg berømme alle medlemsbedrifter for den
innsatsen dere har lagt ned gjennom 2 år med pandemi.
Jeg vet det har vært utfordrende og krevende
for mange av dere. Vi er heldige som bor i Norge, og
mange virksomheter har også levert «all time high»
i 2021. Det er vi takknemlige for og vi vet at det er
resultat av stor innsats i denne perioden. Flere har
opplevd mangel på råvarer, personellutfordringer og
restriksjoner som har påvirket driften. Til tross for dette
har vi fått rapporter på at Grenland har bedre utvikling
enn landet ellers, tilflyttingen er økende og vi har til og
med fått Statens pris for Attraktive Byer!

I 2021 har det vært høy aktivitet i foreningen til tross
for restriksjoner. Det har blitt mange møter, både
fysiske og digitale, og for første gang i foreningens
historie måtte generalforsamlingen – den 134. i rekken -
gjennomføres digitalt. I tillegg til månedlige medlemsmøter,
var vi med å arrangere flere digitale frokostmøter
med Bypakke Grenland, Green Network
og kommunene. Alt dette kan du lese mer om i årsmeldingen.

Grenland Næringsforening har gjennom pandemien
vært kommunenes forlengede arm og informasjonskanal
til næringslivet om støtteordninger og restriksjonsendringer.
Vi har hatt tett dialog med administrasjon
og politikere i fylket og Grenlandskommunene.
Grenlands næringsliv er i bevegelse, og vi ser behov
for en næringsforening som ivaretar næringslivets
interesser og rammevilkår.

Året ble også brukt til implementering av handelskammertjenestene
og nå er Grenland Chamber
of Commerce en integrert del av vår virksomhet.
Alt dette hadde ikke vært mulig uten å doble
organisasjonen med en fulltidsstilling fra 1. januar 2021
- og med Gunnar på laget står vi nå bedre rustet til
hverdagens mange oppgaver og saker.

Foreningen har vokst med rekordmange nye
medlemsbedrifter i 2021! Noen medlemmer har falt ut
som følge av nedleggelser og sammenslåinger, men
svært få av andre årsaker. På slutten av 2021 telte vi
etter opprydding og overgang til nytt medlemssystem,
i overkant av 460 medlemsbedrifter, og har som mål å
runde 500 i løpet av 2022.

Vi ser på Grenlands fremtid med optimisme og ser
med glede på alle investeringene som planlegges i vår
region. Skal vi få til alt vi drømmer om, kommer
Grenland Næringsforening alltid til å følge vår grunnregel:
SAMARBEID – SAMARBEID – SAMARBEID.

Til sist vil jeg oppfordre medlemsbedrifter og ansatte til
å framsnakke regionen, og avslutter med et lånt sitat av
G. M. Verity: Samarbeid staves med to bokstaver: VI.

Vi er på god vei!

 
facebook
Top Image

Bli kjent med Grenland Næringsforening

Siden 1884 har vi jobbet for samarbeid, nettverk og næringspolitisk gjennomslag for næringslivet. Vi samler beslutningstakerne i regionen og er en samlet stemme for næringslivet. 
I vårt nettverk har vi de fleste bransjer, og vi har tett dialog med offentlige myndigheter. Medlemskapet er rimelig, og jo flere vi er - jo sterkere står vi SAMMEN!
BLI MEDLEM