Meny
Search
Search
GI og FÅ på Frivilligbørs

GI og FÅ på Frivilligbørs

22. august 2023
Nye kontakter, utveksle ideer og nyttige samarbeid
Hva er en frivilligbørs?
En frivilligbørs er en innovativ og spennende møteplass for frivillige organisasjoner, lokale bedrifter og offentlige virksomheter. På en frivilligbørs får deltakerne mulighet til å knytte nye kontakter, utveksle ideer og inngå nyttige samarbeidsavtaler med hverandre!

Hva skjer på en frivilligbørs?
Frivilligbørs er et internasjonalt konsept som legger til rette for nye samarbeid på tvers av offentlig, privat og frivillig sektor. Frivilligbørsen starter med et plakatverksted, der alle kan lage sin egen plakat med hva organisasjonen trenger av ressurser og hva man kan tilby andre. På en frivilligbørs utveksles det ikke penger, men deltakerne kan dele på ressurser som:
 • Kloke hoder: Kompetanse, kurs, rådgiving
 • Nyttige never: Dugnadshjelp, arrangementsstøtte
 • Varme hjerter: Tid for andre, være et medmenneske
 • Gode forbindelser: Hospitering, mentor, nettverk
 • Festligheter: Underholdning, opplevelser
 • Ting og tang: Låne eller arve utstyr eller materialer
 • Husrom: Låne lokaler eller lagerplass

Hvorfor delta på frivilligbørs?
 • Vis bedriftens verdier i praksis
 • Bygg nettverk med engasjerte organisasjoner og bedrifter
 • Bruk samfunnsnyttig innsats til personalutvikling og teambuilding
 • Vær en støttespiller for frivillig engasjement og gode lokalsamfunn
 • Vær synlig og bli kjent med frivilligheten

Praktisk info: 
Dato: Mandag 18. september
Tid: 1700 - 1900
Sted: Ibsenhuset 

MELD PÅ HER


 
Møteplassen
facebook
Top Image

Bli kjent med Grenland Næringsforening

Siden 1884 har vi jobbet for samarbeid, nettverk og næringspolitisk gjennomslag for næringslivet. Vi samler beslutningstakerne i regionen og er en samlet stemme for næringslivet. 
I vårt nettverk har vi de fleste bransjer, og vi har tett dialog med offentlige myndigheter. Medlemskapet er rimelig, og jo flere vi er - jo sterkere står vi SAMMEN!
BLI MEDLEM